English Deutsch Česky
Magyar Română Български
Polska Türkçe Italiano

 

 

 

 

 

 

Smluvní podmínky

1. Obecné
Nabízíme v Mnichově ubytování ve 3 lokalitách s celkovou kapacitou cca. 400 lůžek. Můžeme nabídnout možnost přespání ve 2 – 3, 4 nebo více-lůžkových pokojích.

2. Ceny a platby
Cena za lůžko a den se pohybuje v rozmezí mezi 6,50€ a 17,00€ plus 19% DPH. Ceny se odvíjejí od obsazenosti pokoje, jeho vybavení a době ubytování. Ceny pro větší skupiny nebo na delší dobu pobytu na vyžádání. Cena zahrnuje úklid domu, povlečení a všechny dodatečné náklady jako jsou elektřina, voda, topeni atd. Nevyžadujeme žádné provize ani kauce za ubytování. Měsíční nájemné je splatné předem na začátku běžného měsíce. Jestliže není nájemné do 10. dne v měsíci zaplaceno, je bez dalšího prodlení nájemné ukončeno a žádné další ubytování nebude umožněno.

3. Vybavení
Pokoje jsou vybaveny dostatečných počtem lůžek, skříněk, židlí a dále je k dispozici nová lednice a stůl. Sprchy, toalety a kuchyně s možností vaření a dřezy jsou v dostatečném počtu na každém patře. Ložní prádlo je měněno jednou za 14dní. V Každé ubytovně jsou pračky a sušičky na mince.

4. Předání
Při nástupu je předání klíče od pokoje pod zálohou 20€. Při odubytování a předání klíče a od pokoje a pokoje v pořádku je záloha 20€ vrácena. Při předání musí bát pokoje v pořádku a v souladu s předávacím protokolem. Pokud jsou v místnosti zjištěny škody, závady nebo nečistota budou odstraněny na náklady nájemce.

5. Check-in a Check-out
Ubytování a odubytování je možné v době od 7:00 do 21:00

6. Domovní pravidla
Domovní pravidla jsou závazná a je potřeba se jimi řídit

 

Nájemní podmínky pro podniky a velké skupiny:

1. Ceny na vyžádání

2. Rezervace je písemná a musí v ní být přesně specifikovaná doba pronájmu. Po našem potvrzení je rezervace pro nájemce závazná. Nástup na a odhlášení se z ubytování je možné ve všech našich domech do 23:00.

3. Vyúčtování bude připraveno v předstihu a bude zasláno na e-mail nájemce. Případné připomínky k vyúčtování je potřeba řešit bez prodlení písemnou formou.

4. Nájemné je splatné v plně výši měsíc dopředu.

5. Je-li pokoj z části či i úplně uvolněný dříve než končí doba dohodnutého nájmu nevzniká nájemci žádný nárok na náhradu.

6. Při dlouhodobém pronájmu je potřeba změny v počtu lůžek okamžitě nahlásit. Pokud není změna v počtu lůžek nahlášena do 20. dne v měsíci, bude na další měsíc účtován stejný počet lůžek jako v měsíci předchozím. Bude-li zjištěno, že je skutečný počet lůžek nižší než nahlášený, bude rozdíl v počtu lůžek účtován cenou za celý měsíc.

7. Uvolnění pokoje musí být nahlášeno do 20. dne v předcházejícím kalendářním měsíci faxem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodlení při navrácení klíče nebo jeho ztráta je zpoplatněna 50€.